مشتریان عزیز هماهنگ همراه پایتخت در صورتی که از نحوه ارائه خدمات در هریک از شعب و یا نمایندگی‌های هماهنگ همراه در سطح کشور، در زمینه‌های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، طولانی شدن روند رسیدگی، عدم پاسخگویی، یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته که شخصاَ ذینفع آن بوده و از شرکت هماهنگ همراه درخواست رسیدگی دارند، می‌توانند شکایت خود را از راه های زیر ثبت نموده تا طبق مقررات به آن رسیدگی شده و پاسخ لازم ارائه گردد.