کلیه خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعویض‌شده از پایان دوره ضمانت تا پایان دوره تعهد تا 6 ماه از تاریخ فاکتور شامل ضمانت می‌شود.
تبصره : در صورتی که دستگاه تعمیرشده خارج از گارانتی باشد و تعمیر با هزینه برای مشتری صورت گرفته باشد ، خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعویض شده تا 6 ماه از تاریخ فاکتور شامل گارانتی می شود .

مدت زمان پشتیبانی و تامین قطعات (دوره تعهد)، 3 سال از تاریخ شروع گارانتی است.

مبنای شروع گارانتی برای تلفن همراه و تبلت، از تاریخ فعال‌سازی آن‌ها در شبکه همتا و حداکثر 6 ماه پس از زمان اظهار واردات در سامانه جامع تجارت خواهد بود. شایان ذکر است مدت گارانتی18 ماه است.

صدور رسید پذیرش دستگاه به مشتری برای هرگونه ارائه خدمت (دستگاه گارانتی باشد یا نباشد) الزامی است.

کلیه مراکز ارائه خدمات موظف به اعلام حدود هزینه قبل از شروع تعمیرات است.
تبصره: در صورتیکه حین تعمیرات عیب جدیدی مشاهده شود که در هزینه‌ها تاثیر داشته باشد، مراتب حداکثر طی 3 روز کاری، می‌باید به مشتری اعلام شود و در صورت تأیيد مشتری اقدام به ارائه خدمات شود.

حداکثر زمان تعیین تکلیف و پاسخ‌دهی اولیه به مشتری حداکثر 3 روز کاری است.

اگر طی مدت 2 هفته در دوره ضمانت و 2 ماه در دوره تعهد، عرضه‌کننده قادر به رفع عيب محصول نباشد، ملزم به ارائه کالای جایگزین (امانی) است و درصورت درخواست مصرف‌کننده نسبت به تعویض محصول با محصولی نوی مشابه و یا عودت وجه (مطابق قيمت روز کالای نوی مشابه با کسر استهلاک سالانه 10 درصد بعد از اتمام دوره ضمانت) اقدام نماید.

چنانچه نقص یا عیب دستگاه در دوره 18 ماهه ضمانت، در مرتبه سوم مراجعه از یک ایراد یکسان-تکراری (تایید‌شده توسط کارشناس فنی) همچنان وجود داشته باشد، در صورت درخواست مشتری، شرکت متعهد به جایگزین نمودن با یک دستگاه نوی مشابه است.

چنانچه دستگاه نوی مشابه برای تعویض موجود نباشد، با رضایت مشتری با مدل بالاتر و دریافت مابه التفاوت وجه، تعویض انجام شود یا نسبت به عودت وجه اقدام گردد.

چنانچه در طی مدت گارانتی دستگاه تعویض شده باشد، زمان انقضای گارانتی دستگاه جدید از تاریخ فعال‌سازی آن در شبکه همتا و حداکثر 6 ماه پس از زمان اظهار واردات در سامانه جامع تجارت به مدت 18 ماه است.

برای تعویض‌ها نیاز به دریافت فاکتور معتبر از مشتری است.

در صورتیکه لوازم جانبی دستگاه تعویضی توسط مصرف‌کننده خراب و یا مفقود شده باشد، می‌باید مبلغ آن توسط مشتری پرداخت شود یا از پک دستگاه تعویضی کسر گردد.

در صورت تعلیق فعالیت شرکت، مدت زمان تعلیق به دوره گارانتی دستگاه‌های پذیرش‌شده افزوده می‌شود.

در صورتی‌که در حین تعمیرات به دستگاه خسارتی وارد شود، جبران خسارت وارده تا حصول رضایت مشتری به عهده شرکت است.

دریافت دستگاه و ارائه رسید پذیرش در دوره گارانتی به منزله تایید گارانتی نبوده و تایید آن منوط به تشخیص کارشناس فنی شرکت است. زمان تعیین تکلیف و اعلام کامل وضعیت گوشی حداکثر 3 روز کاری است. مگر پذیرش‌هایی که نیاز به تست و گذشت زمان برای بروز عیب دارد.

در صورت بروز ایراد ذاتی، چنانچه از تاریخ فعال‌سازی دستگاه پذیرش شده بیش از 30 روز نگذشته باشد برای اطلاع واحد فنی در پذیرش، درخواست تعویض ثبت می‌شود ولیکن وضعیت تعویض در صورتی قطعی می‌شود که مراتب توسط کارشناس فنی تایید شود.

گروه هماهنگ بابت محافظ صفحه نمایش (گلس)، قاب محافظ گوشی و هر نوع لوازم جانبی که در زمان خرید در کارتن دستگاه موجود نباشد، هیچ مسئولیتی ندارد.

شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به تهیه نسخه پشتیبان و حفظ اطلاعات دستگاه را ندارد و مسئولیت آن بر عهده مشتری است. (حذف اطلاعات گوشی در صورت نیاز جهت تعمیر و رفع نقص، توسط شرکت بلامانع است.)

لوازم جانبی دارای 18ماه گارانتی هستند.
تبصره: تاریخ شروع گارانتی برای لوازم جانبی به سه حالت زیر محاسبه می‌گردد:

  1. اگر لوازم جانبی داخل جعبه دستگاه به همراه گوشی خریداری شده باشد، مبنای شروع گارانتی مطابق با شروع گارانتی دستگاه مذکور است.
  2. اگر لوازم جانبی از مراکز خدمات گروه هماهنگ خریداری شده باشد، مبنای شروع گارانتی از تاریخ فاکتور است.
  3. اگر لوازم جانبی از مراکزی غیر از مراکز خدمات گروه هماهنگ خریداری شده باشد، مبنای شروع گارانتی از تاریخ فاکتور است و درصورت عدم ارائه فاکتور و یا ارائه فاکتور نامعتبر، مبنای شروع گارانتی از تاریخ عرضه آن کالا به بازار( زمان اظهار واردات مندرج بر روی لیبل) است.

کليه خدمات پس از فروش تعميراتی و هزینه‌های تبعی از جمله اجرت تعمير، تأمين و تعویض قطعات، در دوره ضمانت( درصورت عدم ابطال گارانتی) رایگان بوده و این خدمات در طول دوره تعهد با اخذ هزینه است.
تبصره: کلیه هزینه ارسال مرسلات دستگاه‌های پذیرش شده برعهده شرکت هماهنگ همراه پایتخت است.

هیچ نمایندگی علاوه بر هزینه فاکتور شده حق دریافت مبلغ اضافی ندارد.